smartcard icon

Tämä dokumentti kertoo kuinka sähköisen henkilökortin kortinlukijaohjelmisto asennetaan Ubuntulle.

Kansalaisvarmenne

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa maksutta mPollux Digisign Client -kortinlukijaohjelmiston myöntämiinsä henkilövarmenteisiin. Linux-jakelut haetaan sivulta https://dvv.fi/linux-versiot. Sähköinen henkilökortti aktivoidaan aktivointitunnuksella tämän ohjelman kautta.

Asennus. Asennetaan komennolla

# sudo apt-get install <paketti>.deb

Middleware. Toimiakseen kortilukija vaatii väliohjelmiston (SCard API). Asenna paketti

# sudo apt-get install pcscd

Asennetaan paketti

# sudo apt-get install sysv-rc-con

Tässä vaiheessa mahdollinen virheilmoitus "Unable to locate package sysv-rc-conf" korjataan ottamalla käyttöön Ubuntun repo. Se tehdään lisäämällä rivi /etc/apt/sources.list -tiedostoon.

# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main universe restricted multiverse

Tarkistetaan pcscd-prosessin ajotasot.

# sudo sysv-rc-conf --list pcscd

pcscd on määritelty ajettavaksi init 5 -tasolla. Ellei näin ei ole niin ajotaso asetetaan seuraavalla komennolla

# sysv-rc-conf --level pcscd 5 on

Kortinlukijaohjelmisto on asennettu.

Varmenteen käyttöä voi testa Digi- ja Väestötietoviraston omalla testisivulla https://dvv.fi/testaa-varmenteen-kayttoa

Ongelmatilanteita

Varmenne ei ole toiminut Firefox-selaimen kanssa. Tällöin selaimeen on täytynyt lisätä DigiSign PKS#11 -turvallisuusmoduli.